Witamy na stronie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie

Celem SPZOZ w Chynowie jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stan u zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

Aktualności

Koronawirus