Gabinet szczepień

Gabinet szczepień czynny:

Poniedziałek   10:25 – 18:00

Wtorek            8:00 – 15:35

Środa              10:25 – 18:00

Czwartek        8:00 – 15:35

Piątek             8:00 – 15:35

 

Pielęgniarki Gabinetu szczepień:

 • Zofia Jolanta Skiba
 • Agnieszka Piekarniak

 

Szczepienia odbywają się w dni:

Środa – 1400 – 1800

Czwartek – 800 – 1200

 

Rejestracja dzieci do szczepień, badań bilansowych i przesiewowych osobiście lub telefonicznie:  505 810 214

Szczepienia obowiązkowe to takie szczepienia, dzięki którym dąży się do uzyskania maksymalnej ochrony przed zakażeniem, a w dalszej perspektywie – do zlikwidowania poszczególnych chorób zakaźnych. W Polsce szczepienia obowiązkowe są realizowane według kalendarza szczepień.

 

Obecnie do grupy szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko:

 • gruźlicy
 • błonicy
 • krztuścowi
 • polio (poliomyelitis)
 • odrze
 • śwince
 • różyczce
 • tężcowi
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B)
 • zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B (Hib).

 

W przypadku osób z grup podwyższonego ryzyka także przeciwko:

 • pneumokokom
 • ospie wietrznej
 • błonicy
 • tężcowi
 • wściekliźnie

 

Rodzice oraz lekarz rodzinny maja obowiązek zadbać o wykonanie szczepień obowiązkowych u dzieci. Niezaszczepienie zdrowego dziecka, to zaniedbanie jego zdrowia, ponieważ naraża je na zachorowanie i ewentualne powikłania choroby zakaźnej. Każde szczepienie musi być poprzedzone badaniem lekarskim i kwalifikacją do jego przeprowadzenia.

 

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne.

 

Szczepienia zalecane to takie szczepienia, które umożliwiają szerszą ochronę przed chorobami zakaźnymi.

 

W SP ZOZ w Chynowie istnieje możliwość zaszczepienia się szczepionkami zalecanymi, które można nabyć w naszej Przychodni odpłatnie, szczepionki te nie zostały nabyte przez Ministra Zdrowia i dlatego pacjent ponosi koszt ich zakupu.

 

Szczepienia zalecane dla dzieci to szczepienia zapobiegające takim chorobom jak:

 • Zakażenia rota wirusowe
 • Zakażenia wywołane przez pneumokoki
 • Zakażenia wywołane przez meningokoki
 • WZW typu B w grupach nieobjętych szczepieniami obowiązkowymi
 • WZW typu A
 • Grypa
 • Kleszczowe zapalenie mózgu
 • Ospa wietrzna
 • oraz zakażenia HPV (ludzki wirus brodawczaka)

 

Szczepienia zalecane dla osób dorosłych:

 • WZW typu B (jeśli nie były zaszczepione wcześniej)
 • WZW typu A
 • Odra, Świnka i Różyczka
 • Grypa
 • Zakażenia Streptococcus Pneumoniae (Pneumokoki)
 • Tężec
 • Ospa wietrzna
 • Ludzki wirus brodawczaka (HPV)
 • Kleszczowe zapalenie mózgu
 • Błonica, krztusiec, tężec
 • Zakażenia Neisseria meningitidis (Meningokoki)
 • Cholera
 • Dur brzuszny
 • choroba Heinego-Medina (Ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego)

 

Zobacz Kalendarz szczepień na 2021 rok