Informacje dla pacjentów z Unii Europejskiej


Pacjent z kraju UE/EFTA ubiegający się o zrealizowanie świadczenia powinie okazać się dokumentem tożsamości, tj.:

  • Paszportem;
  • Kartą czasowego pobytu;
  • Kartą stałego pobytu.

Obowiązkiem pacjenta jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, ważnego w czasie udzielania świadczeń, tj.:

  • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ);
  • Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ.

Do czego uprawnia karta EKUZ oraz Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ?
Na podstawie ww. dokumentów pacjent ma prawo do uzyskania rzeczowych świadczeń zdrowotnych niezbędnych podczas pobytu w Polsce. Celem leczenia jest umożliwienie pacjentowi kontynuowanie pobytu, bez konieczności wcześniejszego powrotu do własnego kraju z powodu choroby.