Kontakt

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Chynowie

ul. Główna 56,
05-650 Chynów
tel. (48) 661 42 18
spzoz@chynow.pl
NIP 797-15-84-272
REGON 670937038