Ośrodek Zdrowia w Chynowie posiada 200 dodatkowych dawek szczepionki przeciwko grypie

Osoby chętne do zaszczepienia się zapraszamy do zapisu na listę.

Przypominamy, że do bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie prawo mają osoby w wieku 60 – 74 lata zameldowane w gminie Chynów.

Dla pozostałych chętnych istnieje możliwość zaszczepienia się w SP ZOZ w Chynowie koszt szczepionki i szczepienia 60 zł.

W związku z koniecznością kwalifikacji lekarskiej do szczepienia termin szczepienia będzie uzgadniany telefonicznie.

Osoby w wieku 75+ otrzymają szczepionkę p/grypie finansowaną przez NFZ.

Rejestracja osobiście w przychodni lub telefonicznie.

48 661 42 18 lub 48 332 17 16 w godzinach 8.00 – 18.00