Ośrodek Zdrowia w Drwalewie czynny od 22.06.2020 r.

Kierownik SPZOZ w Chynowie uprzejmie informuje że Ośrodek Zdrowia w Drwalewie

czynny od 22.06.2020 r.

 

Pielęgniarka  Ewa Postek                                                                    

Poniedziałek 8:00 – 13:00

Wtorek  8:00 – 13:00

Środa  8:00 – 13:00

Czwartek  13:00 – 18:00

Piątek 8:00 – 13:00

 

Lekarz Dariusz Nogal

Wtorek 8:00 – 11:00

Czwartek  13:00 – 16:00