Poradnia Ginekologiczno-Położnicza


Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w SP ZOZ w Chynowie funkcjonuje w ramach kontraktu zawartego z NFZ

 

Lekarz ginekolog-położnik – Piotr Modzelewski

 

godziny przyjęć:

poniedziałek   15:40 – 18:40

środa               8:00 – 14:00

czwartek         15:40 – 18:40

 

Pielęgniarka położna – Krystyna Szewczyk

tel. 514 779 174

 

Do zadań poradni ginekologiczno-położniczej należy w szczególności:

  • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie ginekologii i położnictwa realizowana w trybie ambulatoryjnym;
  • konsultacje ginekologiczno-położnicze;
  • leczenie i profilaktyka pacjentek korzystających z poradni,
  • badania profilaktyczne w kierunku raka szyjki macicy,
  • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego,
  • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych,
  • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
  • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
  • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych,
  • promocja zdrowia.