Poradnia lekarza POZ


Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 1. profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 2. świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 3. udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem, wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 4. orzekanie o stanie zdrowia,
 5. inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym
  •  kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  • kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
  • kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów,
  • wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań      pielęgniarki POZ,
  • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00.

Pacjent może zarejestrować się na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 – osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie, pod numerem:

(48) 661 42 18 – Rejestracja Ogólna

(48) 332 17 16 – Rejestracja Dziecięca

Grafiki pracy lekarzy

Kierownik SP ZOZ w Chynowie

Lekarz rodzinny
Dariusz Nogal

 

GabinetUSGWizyty domoweDrwalew
Poniedziałek8.00 – 13.008.15 - 9.3013.00 – 15.35
Wtorek8.00 – 10.008.15 - 9.3013.00 – 15.3510.15 – 13.00
Środa8.00 – 13.0013.00 – 15.3513.00 – 15.00
Czwartek16.00 – 18.0010.25 – 13.00
Piątek13.00 – 18.0010.25 – 13.00

Zapisy na badanie USG w Rejestracji 4-5 osób
Lekarz ma prawo do dwóch przerw po 15 min. lub jednej 30 min.

Lekarz rodzinny

Edyta Kossobudzka

Gabinet
Poniedziałek13.00 – 18.00
Wtorek8.00 – 13.00
Środa8.00 – 13.00
Czwartek13.00 – 18.00
Piątek8.00 – 13.00

Lekarz ma prawo do dwóch przerw po 15 min. lub jednej 30 min.

Lekarz pediatra

Aleksandra Antoszewska

Gabinet
Poniedziałek08.00 – 13.00
Wtorek13.00 – 18.00
Środa13.00 – 18.00
Czwartek08.00 – 13.00
Piątek08.00 – 13.00

Lekarz ma prawo do dwóch przerw po 15 min. lub jednej 30 min.

Lekarz rodzinny

Ryszard Tarkowski

Gabinet
Poniedziałek08.00 - 14.00
Wtorek08.00 - 14.00
Środa12.00 - 18.00
Czwartek08.00 - 14.00
Piątek12.00 - 18.00

Lekarz ma prawo do dwóch przerw po 15 min. lub jednej 30 min.

Lekarz Internista

Anna Dmowska

GabinetWizyty domowe
Poniedziałek12.00 - 18.0010.25 - 12.00
Wtorek12.00 - 18.0010.25 - 12.00
Środa08.00 - 14.0014.00 - 15.35
Czwartek08.00 - 14.0014.00 - 15.35
Piątek08.00 - 14.0014.00 - 15.35

Lekarz ma prawo do dwóch przerw po 15 min. lub jednej 30 min.