Poradnia położnej POZ


Położna pracująca w SPZOZ realizuje kompleksową opiekę ginekologiczno – położniczo – neonatologiczną w ramach kontraktu z NFZ, która obejmuje m.in.:

  • opiekę nad kobieta w ciąży – prowadzenie edukacji począwszy od 21 tygodnia życia do terminu rozwiązania, opracowanie z ciężarną planu porodu, edukacja ciężarnej w zakresie karmienia piersią rodzicielstwa
  • opiekę nad kobietą w okresie połogu – sprawowanie opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia, prowadzenie edukacji karmienia piersią i rodzicielstwa, realizowanie wizyt patronażowych zgodnie z indywidualnym planem opieki nad noworodkiem, kontrolowanie stanu ogólnego kobiety i noworodka po porodzie,
  • opiekę nad kobietą w chorobach ginekologicznych, w szczególności realizowanie wizyt pooperacyjnych w domu pacjentki, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza, w okresie od wypisu ze szpitala, aż do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej,
  • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Położna POZ

Krystyna Szewczyk

514 779 174

GabinetWizyty domowe
Poniedziałek8.00 – 11.0011.00 – 15.00
Wtorek8.00 – 10.0010.00 – 12.30
Środa14.00 – 15.0015.00 – 17.35
Czwartek10.00 – 12.0012.00 – 15.15
Piątek12.00 – 12.308.00 – 12.00