Profilaktyka 40+

Od 1 kwietnia 2023 r. w SP ZOZ w Chynowie będzie realizował program profilaktyczny Profilaktyka 40+.

Profilaktyka 40+ obejmuje zakres badań:

  • Morfologia
  • Lipidogram
  • Glukoza
  • Kreatynina
  • Próby wątrobowe – ASPAT,ALAT GGTP
  • Badanie ogólne moczu
  • Krew utajona w kale
  • PSA – mężczyźni
  • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała wzrost, obwód pasa.

Świadczenia w programie udzielane są na podstawie e-skierowania wygenerowanego w IKP. Aby otrzymać e – skierowanie świadczeniobiorca udziela odpowiedzi w Ankiecie 40 PLUS, w IKP. Na podstawie udzielonych odpowiedzi system generuje zalecenia dotyczące stylu życia oraz wskazuje jakie badania profilaktyczne należy wykonać celem oceny stanu zdrowia. Do miejsca udzielania świadczeń pacjent jest zobowiązany dostarczyć materiał do badania, tj. mocz lub kału, o ile takie badanie zostało mu zlecone.