Autorskie programy profilaktyczne SPZOZ w Chynowie

Edukacja pacjenta uzależnionego od nikotyny

CELEM PROGRAMU JEST:

Poszerzanie wiedzy pacjentów na temat szkodliwości palenia papierosów Kształtowanie nawyków niezbędnych do zmniejszenia zachorowalności na choroby odtytoniowe.  Zapoznanie z  korzyściami płynącymi z ograniczeniem nałogu tytoniowego.

Opis postępowania:

 • Rozmowa na temat szkodliwości palenia ,przedstawienie strat zdrowotnych związanych z nałogiem ryzykiem zachorowań na choroby do których predysponuje palenie papierosów:
  • miażdżyca
  • choroba niedokrwienna serca
  • nowotwory układu oddechowego
  • zakrzepica żył i tętnic
 • Pomoc w krytycznym spojrzeniu na swój nałóg.
 • Zapoznanie pacjenta z konsekwencjami płynącymi z nieprzestrzegania zasad zdrowego trybu życia.
 • Zaprezentowanie korzyści płynących z ograniczenia nałogu. zależności
 • Wsparcie w decyzji o rzuceniu palenia
 • Osoba prowadząca zapoznaje uczestników spotkania
 • Zaprezentowanie pacjentowi korzyści płynących z rzucenia palenia  jednocześnie podkreślając korzyści płynące z ograniczenia nałogu
 • Pacjent po każdym spotkaniu zobowiązany jest do wzięcia udziału w teście sprawdzającym stan wiedzy składający się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.
 • Podczas spotkań osoba prowadząca korzysta z pomocy dydaktycznych takich jak: wykład oraz zapewnia pacjentom dostęp do broszur, ulotek informacyjnych oraz artykułów tematycznych.

 Program edukacyjny prowadzony jest w Gabinecie Pielęgniarki POZ – gab. nr 8

Edukacja pacjenta z cukrzycą

CEL PROGRAMU JEST:

Poszerzenie zasobów wiedzy i umiejętności praktycznych pacjentów chorych na cukrzycę oraz ich rodzin o zakres informacji na temat stosowania zaleconej terapii.

Opis postępowania:

Działania edukacyjne podejmowane w ramach założeń programu edukacyjnego obejmują:

 • szczegółowy wywiad dotyczący sytuacji zdrowotnej pacjentów chętnych do wzięcia udziału w programie (rozpoznanie podstawowe, powikłania, aktualne leczenie przeciwcukrzycowe, czas trwania choroby, obecna wartość wskaźnika BMI, informacje na temat trybu życia, stosowana dieta, inne choroby towarzyszące);
 • w przypadku pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą w pierwszej kolejności, są oni edukowani na temat:
  • samokontroli
  • diety stosowanej w cukrzycy
  • wczesnych oraz późnych powikłań cukrzycy
  • zasad związanych ze stosowaniem insulinoterapii
  • roli aktywności fizycznej
  • pielęgnacji stóp
 • Podczas spotkań omawiane są następujące treści:
  • co to jest cukrzyca, charakterystyka typów cukrzycy
  • przyczyny powstawania cukrzycy (omówienie pracy trzustki, podkreślenie wpływu czynników genetycznych oraz czynników ryzyka),
  • zasady samokontroli
  • okoliczności występowania powikłań wczesnych oraz późnych (stopa cukrzycowa)
  • objawy nadmiernego spadku lub wzrostu poziomu cukru we krwi
  • zasady insulinoterapii
  • korzyści ze stosowania odpowiedniej diety (składniki pokarmowe, kalorie,  indeks glikemiczny, dieta a stosowanie analogów insuliny)
  • rola aktywności fizycznej
  • konieczności prowadzenia dzienniczka samokontroli w cukrzycy
 • Pacjent ma dostęp do materiałów edukacyjnych, które przekazywane są w formie:
  • poradników przeznaczonych dla chorych na cukrzycę
  • poradników przeznaczonych dla chorych wymagających leczenia w formie insulinoterapii
  • broszur informacyjnych
  • materiałów przygotowanych przez producentów insuliny oraz glukometrów
  • czasopism poświęconych cukrzycy
  • przykładowych zestawów diet dla chorych na cukrzycę

 Program edukacyjny prowadzony jest w Gabinecie Pielęgniarki POZ – gab. nr 8

Edukacja pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

CELEM PROGRAMU JEST:

Poszerzanie wiedzy pacjentom oraz ich rodzinom na temat czynników sprzyjających powstawania nadciśnienia tętniczego, samokontroli, leczenia farmakologicznego oraz niefarmakologicznego, a także wpływu zdrowego trybu życia na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań.

Opis postępowania:

Działania edukacyjne podejmowane w ramach założeń programu edukacyjnego obejmują:

 • szczegółowy wywiad dotyczący sytuacji zdrowotnej pacjentów chętnych do wzięcia udziału w programie (rozpoznanie, powikłania, czas trwania choroby, informacje na temat trybu życia, stosowana dieta).
 • Podczas spotkań omawiane są następujące treści:
  • co to jest nadciśnienie tętnicze (prawidłowe wartości ciśnienia)
  • przyczyny powstawania nadciśnienia tętniczego (dieta, stres, brak snu, brak aktywności fizycznej)
  • zasady samokontroli
  • okoliczności powstania powikłań wczesnych i późnych (wpływ nadciśnienia tętniczego na niektóre narządy)
  • objawy towarzyszące podczas spadku oraz wzrostu ciśnienia tętniczego
  • żywienie w nadciśnieniu tętniczym
  • leczenie farmakologiczne i zachowawcze
  • rola aktywności fizycznej
  • konieczność prowadzenia dzienniczka samokontroli
 • Pacjent ma dostęp do materiałów edukacyjnych, które przekazywane są w formie:
  • poradników przeznaczonych dla chorych z nadciśnieniem tętniczym
  • broszur informacyjnych
  • czasopism poświęconych aspektom życia z nadciśnieniem tętniczym
  • przykładowych zestawów diet dla chorych z nadciśnieniem tętniczym
  • wykazu literatury oraz stron internetowych poświęconych nadciśnieniu tętniczemu
  • dzienniczka samokontroli
 • Po każdym spotkaniu pacjent bierze udział  w teście sprawdzającym wiedzę
 • Podczas spotkań osoba prowadząca korzysta z pomocy dydaktycznych takich jak: ulotki, foldery

 Program edukacyjny prowadzony jest w Gabinecie Pielęgniarki POZ – gab. nr 8