Programy realizowane w ramach programu NFZ

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

 • Program skierowany jest do mężczyzn i kobiet, między 35 a 65 r.ż., którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali z tego programu (również u innego świadczeniodawcy) i nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia lub cukrzycy.

CELEM  PROGRAMU:

 • Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia
 • Redukcje występowania i natężenia czynników ryzyka
 • Zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia
 • Wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia
 • Promocja zdrowego stylu życia

Program profilaktyki gruźlicy

PROFILAKTYKA MA NA CELU:

 • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę
 • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę
 • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę
 • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną
 • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez wszystkie pielęgniarki POZ. Żeby wziąć udział w programie, należy mieć aktywną deklarację wyboru pielęgniarki POZ w Przychodni Zdrowia w Chynowie.

Pielęgniarka POZ przeprowadzi z Tobą wywiad zdrowotny, wypełni ankietę, a następnie przeprowadzi edukację zdrowotną.

Jeżeli w ankiecie uzyskasz:

 • 10–24 punktów, to jesteś osobą z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.

Pielęgniarka POZ przekaże pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety Twojemu lekarzowi POZ. Wskaże Ci tryb dalszego postępowania, m.in. konieczność zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

 • 1–9 punktów, to jesteś osobą z grupy umiarkowanego ryzyka zachorowania.

Pielęgniarka POZ nie zakwalifikuje Cię do dalszej diagnostyki. Kolejny raz możesz wziąć udział w ankiecie po 24 miesiącach od daty ostatniego badania.

Profilaktyka 40+

Program skierowany jest do pacjentów, którzy:

 • skończyli 40 lat
 • nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40  + lub skorzystali z niego, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu
 • w celu uzyskania skierowania uzupełnij ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w przychodni POZ  uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP.

Aby skorzystać z pakietu:

 • Wypełnij ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub zgłoś się na poradę pielęgniarską do Gabinetu Pielęgniarki POZ, która pomoże w wypełnieniu ankiety .
 • Po wypełnieniu ankiety system utworzy e-skierowanie na badania w ramach Profilaktyki 40+, następnie zapisz się na badania w rejestracji w naszej przychodni , w dogodnym terminie, w godzinach pracy punktu pobrań.
 • Na badanie zabierz dowód osobisty.
 • Odbierz wyniki badań w placówce, w której realizowałeś świadczenie, lub za pośrednictwem IKP.

Jak wypełnić ankietę w aplikacji mojeIKP:

 •  uruchom aplikację i zaloguj się
 • wejdź w zakładkę „Profilaktyka 40+”
 • wypełnij ankietę.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy

Program skierowany jest do wszystkich kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które są ubezpieczone i nie wykonywały cytologii w przeciągu ostatnich 3 lat.

PROFILAKTYKA MA NA CELU:

 • zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w krajach Unii Europejskiej,
 • zwiększenie wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.
  Wczesne wykrywanie zmian w obrębie szyjki macicy

W celu wykonania badania cytologicznego należy zgłosić się do Poradni Ginekologiczno – Położniczej lub do położnej POZ w Chynowie.