PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUGOWEGO APTEKI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA USŁUGI MEDYCZNE

Chynów, dnia 4 lipca 2024 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chynowie

05-650 Chynów, ul. Główna 56

tel.: (0-48) 661-42-18,

www.zozchynow.pl

e-mail: spzoz@chynow.pl

NIP: 797-15-84-272   REGON: 670937038

zaprasza

do składania szacunków na realizację przedsięwzięcia

pn. „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUGOWEGO APTEKI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

NA USŁUGI MEDYCZNE”

termin składania szacunków – do dnia 12 lipca 2024 roku do godz. 12.00.

wszystkie dokumenty dotyczące realizacji przedsięwzięcia objętego zaproszeniem w tym dokumentacja techniczna zamieszczone zostały na stronie internetowej 

www.zozchynow.pl

oraz w księgowości
w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie

Kierownik SPZOZ w Chynowie

/-/ Dariusz Nogal

 

Projekt techniczny – ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA – pobierz 1 2 3 4 5 6 7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – pobierz

Kosztorys ślepy , działy 1-7 , lp. 1 d.1 do 55 d.7 – pobierz

Przedmiar –  pobierz

 

Projekt techniczny – INSTALACJI TELETECHNICZNYCH – pobierz 1 2 3 4

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – pobierz

Kosztorys ofertowy – pobierz

Przedmiar – pobierz

 

Projekt techniczny – INSTALACJI  SANITARNYCH – pobierz 1 2 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – pobierz

Kosztorys ślepy – pobierz

Przedmiar – pobierz

 

Projekt techniczny – INSTALACJE ELEKTRYCZNE  – pobierz 1 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – pobierz

Kosztorys ślepy – pobierz

Przedmiar – pobierz