Punkt pobrań


Punkt pobrań materiału do badań diagnostycznych

  • W SP ZOZ w Chynowie pobierany jest materiał do badań diagnostycznych, które są wykonywane przez zewnętrzną firmę diagnostyczną na podstawie zawartej umowy
  • materiał do badań diagnostycznych jest pobierany na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy SP ZOZ w Chynowie lub innych placówek medycznych lub na indywidualną prośbę pacjenta
  • badania laboratoryjne inne niż finansowane ze środków publicznych, wykonywane prywatnie lub na podstawie skierowań od lekarzy nie zatrudnionych w SP ZOZ w Chynowie są odpłatne, wysokość opłat do pobrania z bip Chynów.

 

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych odbywa się:

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 10:00

Pacjenci na Profil glikemii będą umawiani indywidualnie

 

Odbiór wyników badań odbywa się w godzinach pracy Rejestracji.

 

Na pobranie materiału do badań bez kolejki mają prawo wejść

  • Dzieci
  • Kobiety w ciąży

Załączniki: