Szczepienia rozpoczną się od 22 marca

Uprzejmie informujemy, że SPZOZ w Chynowie rozpoczął zapisy pacjentów przewlekle chorych na szczepienia przeciwko COVID-19.

Szczepienia rozpoczną się od 22 marca 2021 r.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia zasady zapisu są następujące:

Dla większości pacjentów skierowania na szczepienie zostaną wygenerowane automatycznie przez Centrum e-Zdrowie. Jednakże niektóre osoby zakwalifikowane do grupy 1b nie będą miały automatycznie wystawionych e-skierowań z uwagi na brak danych o takich osobach w NFZ, przykłady: osoby ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, u których nie rozpoczęto leczenia, osoby oczekujące na przeszczep, osoby nie korzystające z publicznego systemu ochrony zdrowia lub osoby chore onkologicznie leczone w ramach badań klinicznych.

W takich przypadkach skierowanie na szczepienie może wystawić lekarz prowadzący.

Kryteria kwalifikujące do grupy 1b (osoby ze współistniejącymi chorobami przewlekłymi )

-do grupy 1b należą osoby:

– z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,

u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia,

– po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,

oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),

– poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,

– dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek.

Pacjenci dializowani

Pacjenci dializowani, będą szczepieni w punktach dializ.

Pacjenci z chorobą nowotworową, którzy w latach 2020 – 2021 byli leczeni chemio- lub radioterapią.

W przypadku braku przeciwskazań do szczepienia pacjenci z chorobą nowotworową będą mieli możliwość wybory czy chcą się zaszczepić w swoim ośrodku onkologicznym, czy też w populacyjnym punkcie szczepień.

Pacjenci po przeszczepie komórek, tkanek, narządów i jesteś poddany leczeniu immunosupresyjnemu.

Pacjenci będą szczepieni w punktach szczepień (wliczając szpitale węzłowe i tymczasowe).

Pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Osoby poddawane wentylacji mechanicznej, które są samodzielne, mogą się zaszczepić w wybranym punkcie szczepień (wliczając szpitale węzłowe i tymczasowe).  Jeżeli ze względu na stan zdrowia nie będą mogły zostać zaszczepione poza domem, wówczas zostaną one zgłoszone do mobilnego punktu szczepień.

Dla pacjentów z grupy 1B został przygotowany oddzielny kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem, dostępny na naszej stronie internetowej, stronie bip albo otwierając poniższy link:

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze wspólnymi wytycznymi dla pacjentów z grupy 1B oraz personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wspolne-wytyczne-dla-pacjentow-z-grupy-1b-i-personelu-medycznego-w-zakresie-szczepienia-przeciwko-covid-19

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień osób przewlekle chorych znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osoby-przewlekle-chore