Zamawianie recept online od 15.06.2020 r.

Kierownik SPZOZ w Chynowie uprzejmie informuje, że od dnia 15.06.2020 r.

pacjenci zapisani do Ośrodka Zdrowia w Chynowie lub w Drwalewie mogą zamawiać recepty na leki oraz rejestrować się  online przez stronę internetową SPZOZ w Chynowie  https://zozchynow.pl/

 

Należy wejść w zakładkę widoczną na stronie startowej

Recepty online   lub     Rejestracja online

 

Zamawiane leki muszą być stosowane w leczeniu przewlekłym i zalecone przez lekarza POZ lub potwierdzone zaświadczeniem od lekarza specjalisty.