Zapraszamy na badania profilaktyczne

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie realizuje projekt pn.: „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wdrożenie na terenie 5 województw (małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie) pilotażowego programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS).

Zapraszamy:

• osoby zamieszkujące jedno z województw: mazowieckie, śląskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, małopolskie

• wiek: 40-65 lat

• osoby z grupy ryzyka: palące papierosy, nadużywające alkoholu, z grupy ryzyka zakażeniem wirusem HPV (mające niezabezpieczone prezerwatywą oralne kontakty seksualne)

lub osoby spoza grup ryzyka, ale mające utrzymujący się przez przynajmniej 3 tygodnie jeden z niżej wymienionych objawów:

• pieczenie języka,

• niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej,

• ból gardła,

• przewlekła chrypka,

• guz na szyi,

• niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa,

• ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem

Badania obejmują:

konsultację lekarza specjalisty – laryngologa oraz badanie fiberoskopem. W uzasadnionych przypadkach: USG szyi, biopsja cienkoigłowa, pobranie wycinka do badania histopatologicznego.

Osobom spoza Warszawy zostaną zwrócone koszty dojazdu.

Rejestracja na wizytę tylko telefonicznie. Nr telefonu: 573 498 657 od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30-16.00.

Więcej informacji:

http://nietracglowy.coi.pl/page/informacje-dla-pacjenta